Zostań Pszczółką

Zostań Pszczółką

Przedszkole „Pszczółka” zaprasza Rodziców Dzieci w wieku od 2,5 do 5 latek. Przyjdź na ulicę Pogodną 42 w Lublinie. Zostań Pszczółką 🙂

Naszym Przedszkolem opiekuje się 🙂 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, 20-337 Lublin ul. Pogodna 54, tel. (81) 745 85 52. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00

Ramowy rozkład dnia Przedszkola Pszczółka – pobierz

Biedronki i Motylki

Biedronki i Motylki

Z przyjemnością zapraszamy do kolorowego i wesołego przedszkola „Pszczółka”, które mieści się w Lublinie przy ulicy Pogodnej 42. Przedszkole zostało założone z myślą o stworzeniu wymarzonego miejsca zabaw, nauki i rozwoju Dzieci. Spotkacie się tutaj z kameralną, rodzinną atmosferą oraz wszechobecną i wszechogarniającą radością.

Nasi podopieczni mają do dyspozycji dwie przytulne salki zaprojektowane z myślą dla nich. Salki są wyposażone w odpowiednie materiały dydaktyczne oraz zabawki rozwijające intelekt, kreatywność oraz cechy fizyczne i społeczne.

Wyjątkowe usytuowanie budynku – pośrodku osiedla, w otoczeniu boisk, placów zabaw oraz zieleni – pozwala nam pracować z dziećmi w spokoju i skupieniu. „Pszczółka” to niewielkie przedszkole, w którym wykwalifikowana kadra otacza Państwa pociechy troskliwą opieką, zapewnia im bezpieczny pobyt w placówce oraz realizuje efektywny program nauczania.

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach:

„Biedronki” , czyli przedszkolaki młodsze
„Motylki” , czyli przedszkolaki starsze

Dzieci zaliczamy do danej grupy według ich wieku , jak również według dojrzałości emocjonalnej.

Program edukacyjny

Program edukacyjny

W przedszkolu prywatnym „Pszczółka” pracujemy w oparciu o sprawdzone programy edukacyjne, które zapewniają Przedszkolakom doskonały rozwój intelektualny, twórczy, fizyczny oraz społeczny. Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego opartą na sprawdzonym programie „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej.”. Dodatkowe programy edukacyjne, które wdrożyliśmy w naszym przedszkolu to:

„Dziecięca matematyka” wg koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej – rozwija wyobraźnię i logiczne myślenie Dzieci. W przystępny sposób wprowadza Dzieci w świat matematyki.

„Metoda Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne – wspomaga rozwój i integrację Dzieci. Stymuluje rozwój sfery emocjonalnej i społecznej przez system różnorodnych doświadczeń ruchowych.

„Metoda Dobrego Startu” M. Bogdanowicz – zajęcia prowadzone tą metodą mają na celu jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych i dotykowych, funkcji kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami czyli integracji percepcyjno-merytorycznej. Zajęcia są urozmaicone, a Dzieci chętnie w nich uczestniczą, gdyż mogą: śpiewać, wypowiadać się, wykonywać ćwiczenia ruchowe, malować, rysować, pisać, relaksować się. W ten sposób pobudzamy rozwój psychomotoryczny Dzieci, kształcimy i rozwijamy jednocześnie kilka analizatorów, a co za tym idzie – tworzymy podwaliny pod prawidłowe opanowanie nauki czytania i pisania.

Pedagogika Zabawy Klanza – celem pedagogiki zabawy jest dostarczenie rozmaitych pomysłów umożliwiających świadomą, kreatywną, pobudzającą do twórczych rozwiązań pracę z uczestnikami grupy. Pojęcie „zabawa” nasuwa cenne skojarzenia: „coś przyjemnego”, „coś, co daje radość”.

Drama – metoda ta polega na maksymalnym zaangażowaniu Dziecka, które nie ma być nastawione na odbiór, lecz na działanie przez wcielanie się w różnorodne role. Drama urozmaica proces nauczania, zachęca Dzieci do działania, niweluje zahamowania oraz rozwija wyobraźnię. Ponadto wyzwala spontaniczne reakcje emocjonalne, zmusza do podejmowania decyzji i reagowania na różnorodne sytuacje, tym samym Dziecko do dorosłego życia.

Metoda projektów – rozwija samodzielność i umiejętność współpracy oraz życia w grupie rówieśniczej. Metoda ta stymuluje rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny, uwzględnia indywidualne potrzeby Dziecka, zainteresowania i uzdolnienia. Ponadto rozwija myślenie twórcze, wzmacnia motywację poznawczą oraz integruje wiedzę z różnych dziedzin.

Metoda K. Orffa i R. Labana – zabawy polegające na rozwijaniu wrażliwości słuchowej i koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.

„Glottodydaktyka” B. Racławskiego to edukacja językowa Dzieci, której celem jest dobre przygotowanie maluchów do nauki czytania i pisania, uczenie właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem oraz pisania, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej.

Dzień w Przedszkolu

Dzień w Przedszkolu

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu „Pszczółka” 

6:30 – 8:00 Schodzenie się Dzieci do przedszkola, zabawy indywidualne. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej.

8:00 – 8:35 Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań Dzieci. Praca indywidualna z Dziećmi.

8:35 – 8:50 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe integrujące całą grupę.

8:50 – 9:00 Czynności higieniczne przed śniadaniem, praca dyżurnych (4 – latki)

9:00 – 9:30 Śniadanie

9:30 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne

10:00 – 10:25 Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań Dzieci w sali.

10:25 – 10:35 Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.

10:35 – 11:50 Pobyt na powietrzu. Obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe na placu zabaw (zależne od pogody).

11:50 – 12:00 Czynności samoobsługowe, higieniczne.

12:00 – 12:30 Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, praca dyżurnych (4 – latki).

12:30 – 13:50 Czynności samoobsługowe – przygotowanie do leżakowania. Leżakowanie: słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej itp.

13:50 – 14:10 Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14:10 – 15:30 Zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów. Zabawy dowolne w sali.

15:30 – 17:00 Zabawy dowolne. Praca indywidualna. Rozchodzenie się Dzieci do domu.

Paulo Coehlo

Paulo Coehlo

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego się pragnie.”