Dzień w Przedszkolu

Dzień w Przedszkolu

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu „Pszczółka” 

6:30 – 8:00 Schodzenie się Dzieci do przedszkola, zabawy indywidualne. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej.

8:00 – 8:35 Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań Dzieci. Praca indywidualna z Dziećmi.

8:35 – 8:50 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe integrujące całą grupę.

8:50 – 9:00 Czynności higieniczne przed śniadaniem, praca dyżurnych (4 – latki)

9:00 – 9:30 Śniadanie

9:30 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne

10:00 – 10:25 Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań Dzieci w sali.

10:25 – 10:35 Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.

10:35 – 11:50 Pobyt na powietrzu. Obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe na placu zabaw (zależne od pogody).

11:50 – 12:00 Czynności samoobsługowe, higieniczne.

12:00 – 12:30 Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, praca dyżurnych (4 – latki).

12:30 – 13:50 Czynności samoobsługowe – przygotowanie do leżakowania. Leżakowanie: słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej itp.

13:50 – 14:10 Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14:10 – 15:30 Zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów. Zabawy dowolne w sali.

15:30 – 17:00 Zabawy dowolne. Praca indywidualna. Rozchodzenie się Dzieci do domu.