Nasze zajęcia i programy

Nasze zajęcia i programy

Przedszkole zapewnia:

 • realizację programu dydaktyczno-wychowawczego zatwierdzonego przez MEN;
 • zajęcia manualno-plastyczne;
 • zajęcia dydaktyczne;
 • zajęcia ruchowe, gimnastyka ogólnorozwojowa;
 • rytmikę;
 • język angielski;
 • zajęcia taneczne;
 • zajęcia logopedyczne grupowe;
 • zajęcia z psychologiem;
 • zajęcia kulinarne;
 • przyjęcia urodzinowe Dzieci;
 • spotkania z ciekawymi osobami reprezentującymi różne zawody;
 • bajkoterapia.

Zajęcia dodatkowe są dobrowolne i uruchamiane po zgłoszeniu odpowiedniej liczby Dzieci do grupy. Udział Dziecka jest niestety dodatkowo płatny :), ale każdy z Państwa decyduje o przystąpieniu oraz rezygnacji Pszczółki z udziału:

 • zajęcia logopedyczne indywidualne;
 • zajęcia teatralne;
 • mały chemik;
 • zajęcia z piłką;
 • Edukido – zajęcia edukacyjne z klockami Lego;
 • zajęcia plastyczne.
Współpraca z Rodzicami

Współpraca z Rodzicami

Jesteśmy otwarci na propozycje Rodziców.

Wspólne spożywanie posiłków jest nie tylko okazją do spróbowania różnorodnych dań, ale także do nauki pierwszych zasad savoir vivre przy stole. Posiłki nie są limitowane, Dzieci jedzą tyle, ile chcą i potrzebują zjeść. Zawsze mogą prosić o dokładkę. W ciągu całego dnia mają stały dostęp do napojów. Dzienna opłata żywieniowa nie zawiera się w czesnym, a opłata za dzień, w którym Dziecko było nieobecne, jest odliczana w każdym następnym miesiącu.

Opłaty

Opłaty

„Pszczółka” jest przedszkolem niepublicznym. Zapisując Dziecko do naszego przedszkola należy uiścić stosowne opłaty:

 • 300 PLN – opłata wpisowa. Jest to opłata bezzwrotna pobierana jednorazowo corocznie w chwili zapisu dziecka do przedszkola.
 • 450 PLN – czesne (dla rodzeństwa Przedszkolaka z Pszczółki kwota wynosi 360 PLN). Czesne jest opłacane z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.
 • 14,44 PLN – dzienna opłata żywieniowa.