Nasze zajęcia i programy

Nasze zajęcia i programy

Przedszkole zapewnia:

 • realizację programu dydaktyczno-wychowawczego zatwierdzonego przez MEN;
 • zajęcia manualno-plastyczne;
 • zajęcia dydaktyczne;
 • zajęcia ruchowe, gimnastyka ogólnorozwojowa;
 • rytmikę;
 • język angielski;
 • zajęcia taneczne;
 • zajęcia logopedyczne grupowe;
 • zajęcia z psychologiem;
 • zajęcia kulinarne;
 • przyjęcia urodzinowe Dzieci;
 • spotkania z ciekawymi osobami reprezentującymi różne zawody;
 • bajkoterapia.

Zajęcia dodatkowe są dobrowolne i uruchamiane po zgłoszeniu odpowiedniej liczby Dzieci do grupy. Udział Dziecka jest niestety dodatkowo płatny :), ale każdy z Państwa decyduje o przystąpieniu oraz rezygnacji Pszczółki z udziału:

 • zajęcia logopedyczne indywidualne;
 • zajęcia teatralne;
 • mały chemik;
 • zajęcia z piłką;
 • Edukido – zajęcia edukacyjne z klockami Lego;
 • zajęcia plastyczne.