Opłaty

Opłaty

„Pszczółka” jest przedszkolem niepublicznym. Zapisując Dziecko do naszego przedszkola należy uiścić stosowne opłaty:

  • 300 PLN – opłata wpisowa. Jest to opłata bezzwrotna pobierana jednorazowo corocznie w chwili zapisu dziecka do przedszkola.
  • 450 PLN – czesne (dla rodzeństwa Przedszkolaka z Pszczółki kwota wynosi 360 PLN). Czesne jest opłacane z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.
  • 14,44 PLN – dzienna opłata żywieniowa.